primaria-logo
Conform prevederilor Hotărârii nr. 53/18.11.2020 adoptată de Comitetul Judetean pentru Situații de Urgență Satu Mare, sunt instituite în sarcina populaţiei obligaţii cu privire la libera circulaţie în afara locuinței/gospodăriei. Hotărârea nr. 53/18.11.2020 prevede în mod expres situaţiile excepționale și limitative în care populaţia poate părăsi locuința/gospodăria. Pentru justificarea acestor situații este necesară prezentarea unei declarații pe proprie răspundere. În acest sens, platforma formular.primariasm.ro este pusă la dispoziția populaţiei în vederea completării online a documentelor justificative prevăzute de art. 4 din Hotărârea nr. 53/18.11.2020. Utilizați această platformă doar dacă este absolut necesar să părăsiți locuința/gospodăria.

(ștergeți datele presalvate)
Declarație pe propria răspundere
câmp obligatoriu
câmp obligatoriu
câmp obligatoriu
câmp obligatoriu
Se vor menționa locurile în care persoana se deplasează, în ordinea în care aceasta intenționează să-și desfășoare traseul.
Motivul deplasării:
Subsemnata/subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaraţii coroborat cu art. 352 din Codul penal referitor la zădărnicirea combaterii bolilor.
câmp obligatoriu
Formularul on-line este pus la dispoziția cetățenilor gratuit de către Primăria Municipiului Satu Mare în colaborare cu Hitter.ro hitter-logo